Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Cursillo lelkigyakorlat
2017.09.17.

Szeretettel várjuk cursilliós lelkigyakorlatainkra!

 
2017. november 15-18.

Ifjúsági cursillo
2017. december 7-10.

adventi lelkigyakorlat
2018. január 18-21.

női cursillo
2018. február 22-25.

férfi cursillo
2018. március 8-11.

nagyböjti lelkigyakorlat

 

Jelentkezési lap>>

 

......................................................


Szentségekhez járulás templomunkban 2017-ben
2017.03.09.

Facebook
2016.08.24.

Ultreya
2016.08.27.

 

Győri Ultreya: 2017. augusztus 26. 10.00

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!

 

Bővebben>>

 

 


Egyházközségi hozzájárulás
2014.03.07.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>Aktualitások

Aktualitások archívum


« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 »

2016.12.25. - Karácsony 2016

Az elmúlt évekhez hasonlóan, karácsonyra készülődve már az adventi időszakban is lelki program közül választhattunk a Szentlélek templom, Győri és a Győrújbaráti Szent Anna Otthon és az Apor iskola adta lehetőségek közül. December 24-én a zsúfolásig telt templomunkban délután került sor a hagyományos Pásztorjátékra. Dömötör Ádám, Bojtos Rita és ifj. Marek László, Szabó Réka gondos betanító munkájának erdeményeképpen szinte színészi tejesítménnyel, mindent beleadva adták elő a prózai szereplők a drámai játékot. Az angyalkórus, a Szentlélek ifjúsági zenekar (Szabó Georgina, Marek Róbert, Simon Bence, Simon Dávid, Bodor Szilárd) és alkalmi segítőik közreműködésével adták a fantasztikus zenei hátteret. A technikáról Ifj. Marek László, Bakos Kristóf és Czellér Andrea gondoskodott. Igazán megható színvonalas előadás részesei lehettek a templomba látogató hívek, zarándokok. Az ünneplés a győrújbaráti Szent Anna Otthonban folytatódott, ahol szintén pásztorjátékot adtak elő felnőttek és gyermekek. Este a Szent Anna Otthonban, majd 22.00 és 24.00-kor templomunkban vehettünk részt Urunk születéséről megemlékező ünnepi szentmiséken. Karácsony napján a 10.30-kor kezdődő szentmisén Benkovich Ferenc atya az Istengyermek eljövetelének felismerését hangsúlyozta és mai életünkhöz kapcsolódására mutatott rá homíliájában. Somfai Elemér karnagy által vezényelt templomi énekkar a hagyományos énekek és a kórusművek segítségével még ünnepélyesebbé tette az imádságos alkalmat. Ezúton is köszönetet mondunk mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult az adventi és karácsonyi ünnepkör szebbé tételéhez. 

 

Pásztorjáték képek>>

Éjféli mise>>


2016.11.20. - Krisztus Király ünnepe

Az irgalmasság jegyében telt aktuális egyházi évünk. Az ünnep vígiliáján ministránsnapot szerveztek a fiatalok. Vasárnap a 10.30-as ünnepi szentmise fényét Somfai Elemér karnagy úr és kórusa emelte az ünnephez illeszkedő művekkel. A szentmise hagyományosan a Krisztus Király szobrával történő díszes bevonulással kezdődött. Délután az Apor iskolások drámajátékának lehettünk részesei. Az irgalmasság évét lezárva, Szent Márton életét bemutató színdarabot adták elő.

 

Képek>>


 

Egyszer egy évben, egy novemberi napon...gyermekzsivaj lesz úrrá a Szentlélek templomon,... hol reggeltől estig vidám a lélek, kis és nagy ministránsok ajkáról csendül az ének, ...van játék, kalandozás, de az elmélkedés is lényeg, legyünk egymás barátai, szívünket lássuk szépnek. Este aztán jő az ünnepi alkalom, a szentmisén csendül fel a fogadalom, ...mely esküje a segítőknek, kik egymást örökké támogatva segítik meg, ...s az orgona felemelő hangjára, tesznek bizonyosságot Jézus tanára.

 

Képek>>


Agusztus huszadikán, Szent István király ünnepén, Ferenc atya a szentmise keretében megáldotta az új kenyeret. 

 

Képek>>


Gyermekáldás és Járműáldás

 Nagy szeretettel hirdetjük a kedves hívekkel, hogy

- 2016. július 31-én vasárnap Szent Anna, Úr Jézus Krisztus nagyanyja ünnepe kapcsán minden szentmise végén áldásban részesülnek a kisgyermekek, ezért kérjük a híveket hozzák el kisgyermekeiket a szentmisékre.

- Ugyanezen a napon 2016. július 31-én vasárnap a fél 11-es ünnepi szentmise végén Szent Kristóf, az utasok védőszentje ünnepének jóvoltából jármű megáldásra került sor. A járművek megáldására a szokásos módon a szentmisét követően kb. fél 12-kor a templom előtti téren a parkolóban kerül sor, hogy a közlekedőket minden útjukon Szent Kristóf az utazók védőszentje megsegítse.


2016.05.29. - Úr napja

IV. Orbán pápa 1264. szeptember 8-án Transiturus bullájában hirdette ki, hogy ezentúl minden évben a pünkösd nyolcadát követő első csütörtökön tartsák meg az úrnapja ünnepét. A hagyomány folytatására idén május 29-én került sor templomunkban.

 

Képek>>


2016.05.16. - Bérmálás

 "Teremtő Lélek, jöjj közénk,
híveid szívét látogasd,
töltsd malaszttal a lelkeket,
kiket hatalmad alkotott!"


...hangzott fel ismét a himnusz, amelyet az Apor iskola és a Szentlélek templom bérmálkozóival együtt énekeltünk. A jeles eseményre a Szentlélek templomban került sor. A fiatalok és Kiss Zoltán igazgató úr meghitt köszöntő szavait követően az ünnepi szentmise keretében szolgáltatta ki Németh László pápai prelátus, székesegyházi kanonok, püspöki helynök a felnőtt nagykorúság szentségét. A 110 bérmálkozót elkísérő hozzátartozókkal együtt egy családias, közvetlen légkörben igazi imádságos ünnep részesei lehettünk. A szentmise végén Benkovich Ferenc atya köszönte meg László atyának, hogy eljött közénk, majd Gaál Barnabás az egyházközség részéről mondott köszönő szavakat. A fiatalok hálás szívvel őszinte köszönettel fordultak hitoktatóik, tanáraik, Ferenc atya és László atya felé.


Képek>>


2016.05.16. - Pünkösd

"Piros pünkösd napján mindenek újulnak,
kertek s a mezők virágba borulnak...
Piros pünkösd napján szólnak a harangok
Templomunkban harsognak az imádkozó hangok!
110 Labdarózsa Lélek nagykorúvá érett,
Piros pünkösd napján eljött a Szentlélek!"

 

Pünkösd vigíliáján szép ünnepet ültünk: Templomunkban 110 fiatal bérmálkozott. A Szentlélek eljövetelének ünneplése folytatódott. A vasárnapi nagymisén Somfai Elemér és Csorba János karnagy urak vezette kórus tette emlékezetessé a liturgikus énekekkel a szentmisét, majd hagyományosan pünkösdi hagyományokat felelevenítő műsorra került sor templomunkban. Pünkösdi verset követően Spissich Blanka és testvére gyönyörű Mária-népdalokkal örvendeztette meg a híveket. Az Aporos kisiskolások Nagyné Szammer Éva és Virág Lászlóné vezetésével pünkösdölőt mutattak be.

 

Képek>>


2016.04.03. - Irgalmasság vasárnapja

Szent Fausztina magánkinyilatkoztatásaiban, látomásaiban párbeszédet folytatott Jézussal, melyben – a nővér naplója alapján – Jézus kérte, hogy húsvét utáni első vasárnapja legyen az isteni irgalmasság napja. II. János Pál pápa 2000. április 30-án kihirdette az isteni irgalmasság ünnepét az egész világra.

 

Templomunkban külön imaóra keretében is imádságos tiszteletünket fejezhettük ki a neves napon, túl a szentmiséken. Szent II. János Pál pápa szobránál Ferenc atya imádságos bevezetőjét követve litániát énekeve vonultunk a templomba, ahol Baloghné Kalmár Zsuzsanna, Németh Ferenc és Némethné Gábor Krisztina által összeállított vetítéses elmélkedésen vettünk részt.

 

Képek>>


2016.04.02. - Apor zarándoklat

Ferenc atya vezetésével Boldog Apor Vilmos vértanú püspök halálának évfordulóján egyházközségünk délelőtti zarándoklaton vett részt. A Karmelita templomból indultunk, majd a Bazilikába és a Püspökvárba vezetett imádságos  utunk.

 

Képek>>


2016.03.20. - Virágvasárnap

Virágvasárnap ünnepli az egyház Jézusnak szamáron való diadalmas jeruzsálemi bevonulását: sokan a nép közül ruhájukat terítették az útra, mások ágakat törtek a fákról, s eléje szórták. Az előttejáró és utána tóduló sokaság így kiáltozott: Hozsanna Dávid fiának! Áldott, ki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban! (Mt 21, 8). Ennek nyomán került az ünnep szertartásai közé a pálmás, Európa északi tájain pedig a barkás körmenet.

 

Képek>>


2016.03.13. - Böjtölés, keresztút

A nagyböjti időszakban péntekenként keresztuti ájtatosságokon vehettünk rész templomunkban, ahol fiatalok, felnőttek együtt imádkozhattak, mélyülhettek el gondolataikban Ferenc atya vezetésével, stációnkénti elmélkedéseivel.

 

Képek>>

 

A CREDO című katolikus krónika templomunkban készített riportműsort a nagyböjti időszakban Böjtölés, keresztút fiataloknak címmel...

 

A műsor>>


Hagyományos nagyböjti zarándoklaton vettünk részt a Bazilikában. Idén a keresztutat követően Ferenc atya celebrálta az ünnepi szentmisét, amelyen Dr. Pápai Lajos megyéspüspök Úr homíliája hangzott el.

 

Képek>>


2016.01.19. - Szentségimádás

Győri hagyomány, hogy minden év január elsejétől kezdődően minden nap más és más templomban kerül sor szentségimádásra. Január 13. a Szentlélek templom szentségimádási napja. Ezen alkalommal reggel 7 órkor kezdődő szentmisét követően került az oltárra az Úr, aki színe előtt egész nap lehetett imádkozni. Az Apor iskola diákjai is részt vettek szentségimádási órákon, ahol a hittantanárok által előkészített elmélkedések, valamint Ferenc atya tanító gondolatainak részesei lehettek. A diákok mellett a Szent Anna Otthon dolgozói és a cursilliták is kaptak egy-egy szervezett órát. A 17 órakor kezdődő szent órában a hívek és a templomi képviselőtestület tagjai városunk vértanú püspökének, Boldog Apor Vilmosnak tanító gondolatait osztották meg a résztvevőkkel. A kegyelemekben gazdag nap végét szentmisével zártuk, amelyet Németh László püspöki helynök, székesegyházi kanonok celebrált.

 

Képek>>


 Venite adoremus Dominum! – Jöjjetek, imádjuk az Urat!

Január 13 –án lesz templomunk szentségimádási napja. A szentatya szívből buzdítja a keresztény közösségeket és a lelkipásztorokat, hogy az évi szentségimádási napok megtartásával merítsenek lángoló hitet és szeretetet a Szent Eucharisztiából.

 

A szentségimádás napjának beosztása:

7.00 Szentmise, szentségkitétel
8.00 Az Apor iskola 11-12. évfolyamosai
8.45 Csendes, egyéni adoráció
9.55 Az Apor iskola 5-6. évfolyamosai
10.50 Az Apor iskola 7-8. évfolyamosai
11.45 Az Apor iskola 9-10. évfolyamosai
13.00 Rózsafüzér társulat
14.00 Apor iskola és a Szent Anna Otthon dolgozói
15.00 Az Apor iskola 1-2. évfolyamosai
15.45 Az Apor iskola 3-4. évfolyamosai
16.15 Cursillisták
17.00 Vetítéssel egybekötött elmélkedés, imádás Boldog Apor Vilmos püspök tanításai alapján. (Képviselőtestület, hívek)
18.00 Ünnepi szentmise, amelyet Németh László püspöki helynök, székesegyházi kanonok celebrál.

A szentségimádási elmélkedéseket a felsorolt csoportok vezetik, de kérjük a kedves híveket, hogy reggel 7 és este 6 között jöjjenek be a Szentségi Jézushoz, és bármikor csatlakozhatnak az imádkozó közösségekhez.„Az irgalom Isten arca” (Ferenc pápa)
Forduljunk minél hosszabb ideig szentségimádásunk napján Jézushoz, hogy ránk
sugárzó tekintete formáljon a maga képére irgalmasnak!


Az új év kezdetén, január 3-án, a 10.30-kor kezdődő ünnepi szentmisén a győri Liszt Ferenc kórus előadásában lehettünk részesei a liturgikus énekeknek. Ünnepélyes, felemelő és megtisztelő volt számunkra a Csorba János karnagy úr vezette énekkar közreműködése. Az orgonakíséretet Somfai Elemér, templomunk karnagya adta.

 

Képek>>


2015.12.25. - Karácsony 2015

Karácsonyra készülődve már az adventi időszakban is szép számmal választhattunk a lelki programok közül, ha csak a Szentlélek templom, Győri és a Győrújbaráti Szent Anna Otthon és az Apor iskola adta lehetőségeket tekintjük. December 24-én a zsúfolásig telt templomunkban délután került sor a hagyományos Pásztorjátékra. Dömötör Ádám, Bojtos Rita és ifj. Marek László gondos betanító munkájának erdeményeképpen szinte színészi tejesítménnyel, mindent beleadva adták elő a prózai szereplők a drámai játékot. Az angyalkórus, a Szentlélek ifjúsági zenekar (Szabó Georgina, Marek Róbert, Simon Bence, Simon Dávid, Bodor Szilárd) és alkalmi segítőik közreműködésével  (Szabó Réka, Bojtos Réka, Németh Fanni) adták a fantasztikus zenei hátteret. A technikáról Ifj. Marek László, Bakos Kristóf és Czellér Andrea gondoskodott. Igazán megható színvonalas előadás részesei lehettek a templomba látogató hívek, zarándokok. Az ünneplés a győrújbaráti Szent Anna Otthonban folytatódott, ahol szintén pásztorjátékot adtak elő felnőttek és gyermekek. Este a Szent Anna Otthonban, majd 22.00 és 24.00-kor templomunkban vehettünk részt Urunk születéséről megemlékező ünnepi szentmiséken. Karácsony napján a 10.30-kor kezdődő szentmisén Benkovich Ferenc atya röviden a múltba tekintett vissza a harminc évvel ezelőtti eseményekre utalva, hogy ebből is merítkezve, táplálkozva legyen bizalmunk, erőnk a jövőt illetőleg. Somfai Elemér karnagy által vezényelt templomi énekkar a hagyományos énekek és a kórusművek segítségével még ünnepélyesebbé tette az imádságos alkalmat. Ezúton is köszönetet mondunk mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult az adventi és karácsonyi ünnepkör szebbé tételéhez. Külön köszönetünket fejezzük ki a Móricz családnak a templomi nagy karácsonyfa adományozóinak.

 

Pásztorjáték képek>>

Szentmise képek>>

 


2015.12.08. - Irgalmasság éve

Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában tartott nagyböjti bűnbánati szertartás során mondott homíliájában meghirdette az irgalmasság rendkívüli szent évét, amely ez év december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén veszi kezdetét a Szent Péter-bazilika szent kapujának megnyitásával, és 2016. november 20-án, Krisztus Király ünnepén zárul.

Templomunkban ünnepi szentmisét követően szentségi körmenettel kapcsolódtunk a világszerte tartott szertartásokhoz.


« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 »


Misék rendje

November 1. Mindenszentek

Templom: 8.30;10:30; 16:00; 18:00(altemplomban, majd körmenet imádkozva a temetői nagykereszthez)

November 2. Halottak napja

15.00; 16.00; 17.00, 18.00;

 

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő