Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Egyházközségi hozzájárulás
2022.12.01.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>


Facebook
2022.12.01.

25 éves jubileum riport
2012.10.10.

A Revita televízió CREDO című vallási műsorában egy riport készült Ferenc atyával, amelyet az alábbiakban tekinthetünk meg.

 

Riport>>


Hitoktatás
2012.09.15.

Kialakultak a plébániai és a lakótelepi iskolák hitoktatási időpontjai. Kérjük a kedves híveket, hogy budítsák ismerőseiket, hogy ő maguk, illetve gyermekeik minél többen jelentkezzenek a felkínált időpontokra.

Részletek>>


Jubileumi video
2012.05.31.


Aktualitások

Ferenc atya áthelyezése

2024.06.16.

 Főtisztelendő Dr. Veres András Püspök Úr!


A Szentlélek-Egyházközség tagjai, hívei bizakodva és reménykedve vártuk 2024. június 15-ét, amikor is fény derül arra a tényre, hogy mi lesz Benkovich Ferenc atya sorsa, hogyan tovább Szentlélek-templom, hogyan tovább Szentlélek-plébánia.


Többezer ember személyes jelenlétével, véleményével, imájával állt ki Ferenc atya támogatása mellett. Dr. Veres András Püspök Úr felé intézett kérésünk nem talált meghallgatásra. Még részleges megoldás sem született: az Apor iskolából való elhelyezést követően Ferenc atyának ki kell költözni a 39 évvel ezelőtt általa épített plébániáról is.


Tudomásul vesszük püspök úr döntését, mert nem tehetünk mást. Amikor a nép a kéréssel fordul a főpásztora felé, az nem egy figyelmen kívül hagyható esemény – vagy, mint ez a példa is mutatja ez mégsem érdekes. Arra is gondoltunk, hogy talán egy bölcs döntéssel, ha nem is plébánosként, de a plébánia lakójaként segítő feladatot kapva, nem kell távozni az atyának. Úgy látszik még sincs paphiány, hiszen most ezentúl hárman látják el azt a feladatot, amit ő egyedül, vagy másodmagával végzett az elmúlt időkben. Nem az új felállást kívánjuk kritizálni, távol álljon ez tőlünk, de az eddigi tapasztalatok alapján mindenképpen elgondolkoztató, hogy ezzel a módszerrel Ferenc atya Szentlélek-plébániához való kötődését, itteni bármilyen tevékenységét gyakorlatilag megszünteti.


Azon is elgondolkodtunk, hogy amikor papi, szerzetesi hivatásokért imádkozunk, vajon milyen példát állít a főpásztor a kispapok, diakónusok, frissen felszentelt papok felé: egy életút végén, ha jól dolgoztál – mehetsz amerre látsz. Milyen példa az emberek előtt, hogy egy életutat bejárt idős embert elküldenek a házból, amit épített… Miért nem az a gondolat a vezérlő elem, hogy a fiatalabb plébános, a káplán és az idős pap testvériségben együtt dolgozva a különböző generációkat megszólítva szolgálják a Jóistent? Tudjuk, minden jogszerűen történik és az egyházi szokásoknak megfelelően zajlik – a nép hangja nem fontos. A Szentlélek Plébánia Hívei a hagyományos papír alapú levelezés mellett az internet adta lehetőséget is kihasználva „az égbe kiáltottak” segítségért, meghallgatásért – mindhiába. Senki semmilyen válasszal, biztatással nem reagált: hiszen egy ilyen döntés nem tartozik rájuk…Egy ilyen világban, amely körül vesz minket: széteső családok, egyházi-állami szinten megjelenő pedofilbotrányok, a szomszéd országban dúló háború…forgatagában miért van szükség még többezer emberben keserűséget okozni – ez mennyire szolgálja Egyházunk épülését?


Csalódottság és szomorúság tölti most el a szívünket, mert egy olyan embertől kell megválnunk, aki a Jóistent szolgálva többezer fiatal, idős, egyedülálló vagy családban élő testvérünk életét segítette, és még mindig segíthetné.


Ezúton is köszönjük mindazoknak a híveknek, akik kiálltak és támogatták kérésünket, hogy mindvégig mellettünk voltak. Ferenc atyának pedig kívánunk erőt egészséget, és új célokat, hogy még sokáig legyen közöttünk és velünk!


Győr, 2024. június 15.                                                                          Szentlélek-templom hívei

 

Levél pdf formátumban>>

Misék rendje

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00 

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő