Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Orgonafelújítás 2021
2021.04.27.

Egyházközségi hozzájárulás
2014.03.07.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>


Facebook
2016.08.24.

25 éves jubileum riport
2012.10.10.

A Revita televízió CREDO című vallási műsorában egy riport készült Ferenc atyával, amelyet az alábbiakban tekinthetünk meg.

 

Riport>>


Hitoktatás
2012.09.15.

Kialakultak a plébániai és a lakótelepi iskolák hitoktatási időpontjai. Kérjük a kedves híveket, hogy budítsák ismerőseiket, hogy ő maguk, illetve gyermekeik minél többen jelentkezzenek a felkínált időpontokra.

Részletek>>Aktualitások
2022.04.15.

2022.04.14.

2022.04.14.

Aktualitások

Nagycsütörtöki gondolatok

2022.04.14.

 Nagycsütörtöki gondolatok

 

... A pálmaágak szanaszét hevernek; törötten, okafogyottan. A minap üdén zöldellő leveleik leszakadva, széthányva az út porában. A leterített köntösök és köpenyek elrongyolódtak, bemocskolódtak a Mestert extázisban ünneplő tömeg sarui, mezítelen talpai alatt. És a hangzavar, az önfeledt hozsannázás is elhalkult, elült, magával sodorta a zajos, tarka sokaság; aztán magára hagyta, mert hirtelen a csöndes álmélkodásnak adta át magát.
Igen, elnémultak, ahogy beléptek a hatalmas kapun, a tágas előcsarnokba. Áhítattal figyelték a hatalmas kövekből rakott faragott oszlopokat, erős falakat! Szent félelem fogta el őket; nemcsak tudták, de érezték, hogy valóban itt lakik az ő Hatalmas Istenük; ott legbelül az épület elzárt részében: a Szentek Szent-jében.
De akkor mégis; ki ez a szerény, egyszerű ruhájú csöndes ember, akit az Ő még csöndesebb szamarán diadalittasan idekísértek? Azt mondják: próféta. De ő egyenesen a Hatalmas Isten Fiának mondja magát!... Nem fért a fejükbe. Aztán hirtelen hangoskodásra lettek figyelmesek. Odafurakodtak, ahol a legnagyobb volt a fölfordulás... Hát mit látnak?! Az ő halkszavú prófétájuk valami ostor-félével ütlegeli az árusokat, pénzváltókat és felháborodva rájuk ripakodik, hogy takarodjanak innen; merthogy ez az Ő háza, az Imádság Háza, nem pedig rablóbarlang, amivé ezek tették.
De ezen sem töprenghettek sokáig, mert betódult egy csomó sánta, beteg és vak népség; koszosan, büdösen, és ez az Isten-Fia, vagy Kicsoda, Aki azért sokkal különb volt náluk, magához engedte őket, sőt! ... hozzájuk ért! Megsimogatta, figyelmesen meghallgatta őket; kedvesen, sőt, mi több, szeretettel beszélt velük!... és hihetetlen!... mi történik ott?!... Az a nyomorék, aki alig tudott idevánszorogni, most hálálkodva elsiet, szinte fut! Az a vaksi, aki a kapu előtt szokott kéregetni, még egy kavicsban is elbotlott; most meg átugrik egy asztalt, úgy igyekszik óbégatva, hogy: - Látok! Emberek! Látok! A többiek is mind meggyógyultak! De mitől, hogyan?! Talán a Szeretet gyógyít?!... Úgy tűnik, semmi mást nem csinált, ... "csak" szeretettel bánt velük!
- Hiába méltatlankodnak ezek az írástudók és főpapi méltóságok! Hogy hallgattassa el az embereket: hogy ne dicsőítsék, ne éljenezzék! Ezek csak okoskodnak; soha senkit nem tudtak meggyógyítani és senkit sem szeretnek, csak a hatalmat és a pénzt! Most irigykednek, acsarognak! Pedig ez a mindent túlharsogó, mindenen áthatoló, szűnni nem akaró éljenezés; mintha már nem is az emberek ajkáról és torkából törne elő, hanem mindenhonnan: a falakról verődik, a fákról, a kövekről a dombokról, hegyekről...
A Mester... mintha nem is hallaná... Hogyan várják Tőle, hogy hallgattassa el a tömeget? Talán föl sem fogja, mi történik körülötte... Zajonghatnak itt ezek, az Ő hódolói, akármilyen eszeveszetten...Ma még éltetik...Ő a Sztár!... De mi lesz holnap... holnapután... és azután... és örökké? Ő tudja, egyedül Ő! - a lentiek közül, persze!... Igen!... Elárulják!...Őt,...a szeretetét... a Szeretetet! Pedig anélkül nem működik a Világ... ez a gyönyörű Világ!... Együtt készítették!... Vele... Nekik... Hogy boldogok legyenek benne!... és mi lesz a hála?... De nem tud; csak szeretettel nézni rájuk! Hiszen "ismeri Ő az embert". "Tudja, mi lakik benne".... És mégis... vagy talán pont ezért?... Meg fogja tenni... értük!...
Megáll egy percre és mégegyszer körülnéz. Az Ő kedves, gyönyörű Házában. Eloszlanak a jövő sötét árnyai. Most Otthon van! Most Öröm van! Most még együtt van Vele! Most még önfeledten szerethetik Egymást!... És ma este még az Ő kebelén fog elaludni!...

Kincses János

Misék rendje

Nagyhét, húsvét:

Hétfő, Kedd, Szerda: 18.00 szentmise

Csütörtök: 19.00 szentmise, majd 23:00-ig szentségimádás

Péntek: 15.00  Nagypénteki szertartás, 23:00-ig virrasztás; 18:00 városi keresztút

Szombat: 19.00 Tűzszentelés, vízszentelés, feltámadási mise, körmenet, ételáldás

Vasárnap: 7:30 szentmise a Szent Anna Otthonban,   Szentlélek-templom:8.30; 10.30; 17.00; 19.00

18:00 Orgonakoncert

Hétfő:  7:30 szentmise a Szent Anna Otthonban, Szentlélek-templom:8.30; 10.30; 17.00 (Szentlélek zenekar szolgálatával); 19.00
 

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00 

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő