Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Ultreya
2016.08.27.

 

Győri Ultreya: 2018. augusztus 25. 10.00

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!

 

Bővebben>>

 

 


Cursillo lelkigyakorlat
2017.09.17.

Szeretettel várjuk cursilliós lelkigyakorlatainkra!

 

2018. november 27-30. ifjúsági cursillo

az Apor-iskola végzőseinek,

 

2018. december 6-9. adventi lelkigyakorlat,

2019. január 24-27. női cursillo,

2019. április 4-7. nagyböjti lelkigyakorlat.

 

 

Jelentkezési lap>>

 

......................................................


Szentségekhez járulás templomunkban 2017-ben
2017.03.09.

Facebook
2016.08.24.

Egyházközségi hozzájárulás
2014.03.07.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>Aktualitások

2018.12.11. - Adventi lelkigyakorlat

 December 6-án 45 cursillista hallgató érkezett a győrújbaráti Apor Lelkigyakorlatos Házba, hogy 3 napra kivonulva a világból, megkezdje a lelki felkészülést Jézus születésének ünnepére. Az elmélkedések, közös imák, szentgyónás, szentmisék, szentáldozások, szentségimádás, meghitt, baráti beszélgetések, a közös éneklés és a Bezerédj kastély kórusának adventi hangversenye - mind, mind az Isteni kegyelem közvetítői voltak ezen a hétvégén. Nem hiányzott a karácsonyi vásárok nyüzsgő tömege, a bevásárlóközpontok zsúfoltsága. A testvérek, Gyulától Petőházáig, a Felvidék falvaitól Győr és Pápa környékéig, lélekben feltöltődve, békével a szívükben tértek haza, remélve, hogy a nyugalom, a szeretet, a megerősödött hit, a megbocsátani tudás kitart egészen a nagyböjti lelkigyakorlatig!

Baloghné Kalmár Zsuzsanna

 

   


A Szentlélek Templom és Otthonfenntartó Alapítvány nem csupán a győri Szent Anna Idősek Otthonában gondoskodik az életben megfáradt és beteg embertársainkról, hanem a győrújbaráti Arany János u. 46. szám alatt található részlegében is. Itt jobbára a hirtelen súlyosan beteggé vált testvéreinket gondozzák. A közelmúltban teljes külső megújítást végeztek az épületen, egyúttal a kápolna művészi alkotásai is bővültek. Az évekkel ezelőtt Énzsöly Kinga és Gábor Ajna festményeivel díszített felszentelt helyet Énzsöly Anna újabb alkotásai tették teljessé: a karzat homlokzati festménye, valamint az Irgalmas Jézus festménye. Az épület főbejáratánál található homlokzatra Sándor József Péter művész Szent Annát a Szűzanyával és a kis Jézussal ábrázoló domborműve került. Október 21-én ünnepi szentmise keretében Benkovich Ferenc atya megáldotta a művészi alkotásokat.

 

Képek>>

 

 


 

2018. június másodikán - csatlakozva a szentségimádási lánchoz a világ körül - templomunkban délután 5 órától lesz szentségimádási imaóra. A 2020-as Budapesti Eucharisztikus Világkongresszusra készülve 2020 helyszínen imádjuk majd egy időben az Urat világszerte. Szeretettel várjuk egyházközségünk híveit!

 

Corpus Domini 2018>>


Május elseje előestéjén aggódó gondolatok kavarogtak a fejemben: túl meleg lesz, ki tudom-e fizetni a buszt, hisz többen visszamondták az utat, nem veszítünk-e el valakit a tömegben….? És egyáltalán, mért nem jó nekünk is otthon, kényelmes karosszékben végignézni a szertartást??
Másnap aztán mindenre választ kaptam. Áldásos a televízió közvetítés azok számára, akik nem tudnak már kimozdulni otthonról, de nem véletlenül jött össze ekkora tömeg a szombathelyi Emlékmű dombon! Kora reggel odaértünk, árnyas fák tövében letelepedhettünk, mindössze 200 méterre a parkolótól, remek szervezés, minden flottul ment. A ministránsok számára nagy sátor, ahol a szentmise végén szerény, virslis agapé is várta a több mint 700 fiatalt. 9 órától belekapcsolódtunk a rózsafüzérbe, aztán szombathelyi fiatalok felolvasása Brenner János atya naplójából: minden elősegítette a lelki ráhangolódást az ünnepi szentmisére. Ismerősök örömteli találkozása, győriek a város minden pontjáról, cursillisták az ország területéről. A közös imádság, énekek által a Szentlélek hamar igazi ünneplő közösséggé formálta a tömeget. El-elgondolkodtunk a boldoggá avatott atya életén: nagyapja édesapját szánta papnak, ő nem lett az, de a három fia, azaz a nagyapa három unokája igen! S az egyik megérhette testvére boldoggá avatását! Érződött Brenner atyán a meghatottság, sokszor küszködött a könnyeivel. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergomi érsek és Amato bíboros beszédei mindannyiunkhoz még közelebb hozták a fiatal vértanú atyát! Sokat lehetett róla olvasni mostanában, és minden bizonnyal sokan látták a közvetítést, ezért csak egy apróságot emelnék ki róla: utolsó reggelén így köszöntötte a plébánián reggelit készítő Málcsi nénit: „ Málcsi néni, olyan gyönyörű a reggel, át tudnám ölelni az egész világot!”
Ahhoz, hogy átölelhesse a világot, Mesteréhez hasonlóan fel kellett áldoznia életét. Imáival, közbenjárásával átölel bennünket, gondolom, különösen a fiatalokat, ministránsokat és papokat! Ezért volt öröm számunkra, hogy egyházközségünkből 14 ministráns jött velünk, akik boldogan hozták ministráns ruhájukat és csatlakoztak a kis Tarzíciusz-utódok népes seregéhez.
Ritkán van az ember éltében boldoggá avatási szertartás, ráadásul nem Rómában, mégcsak nem is Pesten, Esztergomban, hanem a szomszéd egyházmegyében. Akik vállaltuk az utat, sokáig éltünk ennek a napnak felénk áradó kegyelmeiből.
Boldog Brenner János atya – könyörögj értünk!
Baloghné Kalmár Zsuzsa
Győr, 2018. május


2018.01.05. - Szentségimádás

 
Misék rendje

November 1. Mindenszentek

Templom: 8.30;10:30; 16:00; 18:00(altemplomban, majd körmenet imádkozva a temetői nagykereszthez)

November 2. Halottak napja

15.00; 16.00; 17.00, 18.00;

 

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő