Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Szentségekhez járulás templomunkban 2017-ben
2017.03.09.

Facebook
2016.08.24.

Ultreya
2016.08.27.

 

Győri Ultreya: 2017. augusztus 26. 10.00

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!

 

Bővebben>>

 

 


Egyházközségi hozzájárulás
2014.03.07.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>


25 éves jubileum riport
2012.10.10.

A Revita televízió CREDO című vallási műsorában egy riport készült Ferenc atyával, amelyet az alábbiakban tekinthetünk meg.

 

Riport>>Aktualitások

Szentlélek-templom zarándoklat

2017.06.10.

Június 10-én következett a Szentlélek-templom zarándoklat, amelyre a Szentlélek titulusú plébániákat vártuk. Pilisszentlélekről és Hévízről érkezett zarándokok mellett a Bezenyéről érkezett csoport és híveink imádkozhattak együtt. A szentmisét Veres András megyéspüspökünk celebrálta, akinek homíliájában tanítást hallhattunk a Szentlélekről. A szentmisét követően énekes-imádságos menet indult. Az első állomás a Lourdesi barlang, majd a Tápláló és Tanító Krisztus szobra volt. Ezt követően az Úr angyala imádsággal Szent II. János Pál pápa szobrához vonultunk. A menet az Apor iskola elé vette az irányt, ahol a vértanú püspök szobra előtt hangzott el imádság. A zarándokút az iskola aulájában ért véget, ahol együtt elimádkoztuk püspök atya ajánlásával íródott, a papi hivatásokért szóló imát. A zarándoknap agapéval zárult.

 

Képek>>

Könyörgések>>

 1. Szentlélek Úristen, az Anyaszentegyház Lelke! 
Szentatyánkért, Ferenc pápáért, főpásztorainkért és papjainkért könyörgünk Hozzád! Példamutató életük legyen mindannyiunk számára világító fáklya, amely soha ki nem alvó fénnyel vezet bennünket az igazi értékrend útján ebben a zűrzavaros világban! Add, hogy egyházközségeink is gyarapítsák Egyházadat szentéletű papokkal! Hallgass meg Urunk!

 

2. Szentlélek Úristen! Egyházközségeink Égi pártfogója!
Jöjj és hozd el ajándékaidat családjaink számára! Segítsd a szülőket, hogy komoly elkötelezettséggel vezessék gyermekeiket a hit útjára, idős, beteg hozzátartozóikról pedig nagy szeretettel és türelemmel gondoskodjanak, így téve tanúságot a példamutató keresztény életről! Hallgass meg Urunk!

 

3. Szentlélek Úristen, Jótanács Lelke! 
Jöjj el most megbérmált testvéreinkhez és mindazokhoz, akik már elveszítették e szentség életadó erejét! Adj tisztánlátást átalakuló világunkban, hogy felismerjük az Úr útjait, megismerjük a Jó Pásztor hangját, és mások számára jelekké válhassunk útvesztővé vált társadalmunkban. Hallgass meg Urunk!


4. Szentlélek Úristen! Imádság Lelke! 
Hálásan köszönjük, hogy templomaink folyamatosan szépülnek és gyarapodnak. Kérünk, segíts, hogy a szép környezet Jézus szentségi jelenlétében imádságra, a lelki életben való elmélyülésre indítson minden jóakaratú hívőt. Vezess minket, hogy egymás iránti szeretetünk, odafigyelésünk és elfogadásunk tanúságtétel legyen Krisztus Egyházáról. Hallgass meg Urunk!


5. Szentlélek Úristen! Életadó Lélek! 
Kérünk, áldj meg mindannyiunkat, akik ma örömünnepet ülve hálaadásra gyűltünk össze a Te szent hajlékodban! Erősítsd egyházközségeink legjobbjait, hogy buzgóságuk ne lankadjon a templomaidért való szolgálatban, a felnövekvő nemzedék pedig nagy lélekkel folytassa, amit templomépítő elődeik örökül hagynak rájuk. Hallgass meg Urunk!


6. Urunk Jézus Krisztus! 
E Szent Szívednek szentelt hónapban irgalmas szeretetedbe ajánljuk azokat a lelkipásztorokat, akik elfogadva a Szentlélek hívását, templomot építettek Neked. Te Önmagadat, szentségi jelenlétedet teljesen rábíztad papjaidra. Szentmise, Oltáriszentség, a szentségek kiszolgáltatása szent templomaidban történik, amelyek az örök hazának előhírnökei itt a földön a Te jelenléted által. Hálát adunk Neked templomépítő plébánosainkért és mindazokért, akik imáikkal, kétkezi munkájukkal és anyagi hozzájárulásukkal segítették emberfeletti küzdelmüket. Hallgass meg Urunk!

 

Misék rendje

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő