Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Cursillo lelkigyakorlat
2017.09.17.

Szeretettel várjuk cursilliós lelkigyakorlatainkra!

 
2017. november 15-18.

Ifjúsági cursillo
2017. december 7-10.

adventi lelkigyakorlat
2018. január 18-21.

női cursillo
2018. február 22-25.

férfi cursillo
2018. március 8-11.

nagyböjti lelkigyakorlat

 

Jelentkezési lap>>

 

......................................................


Szentségekhez járulás templomunkban 2017-ben
2017.03.09.

Facebook
2016.08.24.

Ultreya
2016.08.27.

 

Győri Ultreya: 2017. augusztus 26. 10.00

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!

 

Bővebben>>

 

 


Egyházközségi hozzájárulás
2014.03.07.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>Aktualitások

Aktualitások

A jubileumi szentmise

2017.06.06.

Június 6-án ünnepeltük templomunk felszentelésének harmincadik évfordulóját. A hálaadó szentmisét P. Barsi Balázs ofm celebrálta, aki mély gondolatokat tartalmazó tanítást adott az egyházközség híveinek, az Apor iskola diákjainak és dolgozóinak, valamint a templomunkba zarándoklóknak. 

 

Képek>>

 

Könyörgések>>

 1. Mennyei Atyánk!
Szüleink, nagyszüleink és sok jó ember felépítette ezt a templomot, hogy itt együtt imádkozhassunk, együtt járhassunk a szentmisékre, megoszthassuk örömeinket és bánatunkat Jézussal. Kérünk, add, hogy minden kisgyermek örömmel jöjjön szent házadba! Hallgass meg Urunk!


2.Urunk Jézus Krisztus!
Mi, akik élvezhetjük mindazok szorgos munkájának gyümölcsét, akik hívó szavadra, Ferenc atya lelki, szellemi és fizikai vezetésével templomot építettek, hálás szívvel mondunk köszönetet az építőkért: a még élőket áraszd el kegyelmeddel, az elhunytaknak pedig add meg boldogító színelátásodat! Hallgass meg Urunk!


3. Mindenható Istenünk!
Iskolánk diákjai ebben a templomban, vagy a belőle kinőtt iskolában részesülnek az első szentáldozás és a bérmálás szentségében. Kérünk, segíts bennünket, hogy hűségesen kitartsunk Jézus mellett, és az itt kapott tanítást soha ne felejtsük el! Hallgass meg Urunk!


4. Mindenható Istenünk! 
A templomépítés során a Szentlélek szeretete példás megmozdulásra indította a Felvidéken és Burgenlandban élő magyar testvéreinket. S a nemzeti összefogás mellett csodálatos nemzetközi segítség is kibontakozott: a szentelési ünnepségen mintegy húsz nemzet zászlaja jelezte, hogy szinte az egész világból érkezett támogatás. Kérünk, áldd meg mindazokat, akik imáikkal, anyagi javakkal vagy kétkezi munkájukkal hozzájárultak templomunk felépítéséhez. Add, hogy népünk és a világ népei jó ügyért harcolva mindig képesek legyenek összefogni! Hallgass meg Urunk!

 

5. Szentlélek Úristen! 
Kérünk, áldd meg templomunk, iskolánk, idősotthonunk közösségét hittel, reménnyel és szeretettel! Áldj meg mindannyiunkat, akik ma itt együtt ünnepelünk: az atyákat, híveket, pedagógusokat és diákokat, hogy otthonainkba a Te hét ajándékod kincseit vigyük magunkkal! Hallgass meg Urunk!


6. Urunk Jézus Krisztus!
Köszönjük a szentelés óta eltelt harminc év kegyelmeit: az itt felfakadt forrás vize messzire eljutott. Felépült az iskolánk, kollégiumunk, lelkigyakorlatos házunk, a Szent Anna Otthon, hogy a súlyos kereszteket hordozó idősek és betegek szerető gondoskodás mellett imádságos lélekkel készülhessenek a Veled való találkozásra. Olyan sokan elmondhatjuk, hogy az itt kiáradó kegyelmi ajándékok gyarapították hitünket, elmélyítették lelki életünket. Köszönjük imádkozó közösségeinket, a lelkigyakorlatokat, zarándokutakat, az énekekkel, zenével imádkozó zenekarokat! Kérünk, növeld bennünk a jövőben is a házadért való buzgóságot! Hallgass meg Urunk!7. ”Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, miként a csillagok.”


Mindenható Istenünk!
Hálás szívvel mondunk köszönetet a templom után iskolánkat is megálmodó és felépítő lelkipásztorunkért. Uram, megadtad neki a kegyelmet, hogy a falak után a lelkek építésén is fáradozzon. Boldog Apor Vilmos vértanú püspökünk közbenjárására kérünk, hogy fáradtságot nem ismerő szolgálata jutalmául, teljen sok öröme a fiatalokkal való foglalkozásban, és adjon iskolánk az ő példáját követő, sziklaszilárd hitű, alázattal szolgáló papokat Egyházadnak! Hallgass meg, Urunk!

Misék rendje

November 1. Mindenszentek

Templom: 8.30;10:30; 16:00; 18:00(altemplomban, majd körmenet imádkozva a temetői nagykereszthez)

November 2. Halottak napja

15.00; 16.00; 17.00, 18.00;

 

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő