Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Cursillo lelkigyakorlat
2017.09.17.

Szeretettel várjuk cursilliós lelkigyakorlatainkra!

 
2017. november 15-18.

Ifjúsági cursillo
2017. december 7-10.

adventi lelkigyakorlat
2018. január 18-21.

női cursillo
2018. február 22-25.

férfi cursillo
2018. március 8-11.

nagyböjti lelkigyakorlat

 

Jelentkezési lap>>

 

......................................................


Szentségekhez járulás templomunkban 2017-ben
2017.03.09.

Facebook
2016.08.24.

Ultreya
2016.08.27.

 

Győri Ultreya: 2017. augusztus 26. 10.00

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!

 

Bővebben>>

 

 


Egyházközségi hozzájárulás
2014.03.07.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>Aktualitások

Aktualitások

Apor iskolások előadása, szentmise Bognár Istvánnal

2017.06.02.

A Szentlélek-templom felszentelésének 30 éves évfordulója alkalmából szervezett ünnepségsorozat részeként az alsó tagozatosok egy színdarabbal kedveskedtek a templomba látogatóknak. Az igazi komoly színészi teljesítménnyel, nagy átéléssel előadott drámajáték Jézus feltámadásától a mennybemeneteléig tartó időszakot mutatta be. Hálával és köszönettel tartozunk a szereplőknek, valamint tanáraiknak (Nagyné Szammer Éva, Szalainé Csapó Rita, Somfai Elemér, Kovács Anna Zsuzsanna). Az előadást követően szentmisét mondott Bognár István atya a házasságban élőkért és a családokért.

 

Képek>>

 

Könyörgések>>

 1. Mennyei Atyánk!
Szüleink mesélték, hogy ezt a templomot ők és nagyszüleink, meg sok jó ember építette Ferenc atyával, hogy Jézusnak legyen otthona, ahogy nekünk is van. Nekik köszönhetjük, hogy eljöhetünk ide, együtt imádkozhatunk a családunkkal, barátainkkal, ministrálhatunk az oltár körül. Nagyon jó itt együtt lenni és nagyon sajnáljuk, hogy sok kisgyermeket a szülei nem hoznak el! Kérünk, küldj hozzájuk kedves embereket, akik mesélnek nekik Jézusról és megtanítják őket imádkozni. Hallgass meg Urunk!


2. Urunk Jézus Krisztus! 
Olyan boldogok vagyunk, hogy szerető családot kaptunk Tőled! Szüleink, nagyszüleink vigyáznak ránk, gondoskodnak rólunk, sokat fáradnak értünk, ahogy egykor Mária és József neveltek Téged. De tudjuk, hogy vannak gyermekek, akik békétlen családban élnek, szüleik veszekednek, bántják egymást. Kérünk, Jézus, áldd meg őket, vigyázz rájuk, érezzék meg, hogy Te őket is nagyon szereted! Hallgass meg Urunk!


3. Mindenható Istenünk!
Már nem egyedül állok előtted. Mióta e helyen szentségi áldásod megszentelte házasságunkat, együtt haladunk férjemmel az örök haza felé. Köszönjük a gyermekeket, akikkel megajándékoztál bennünket és kérünk, segíts kegyelmeddel, hogy a szüleinktől örökölt hitet nekik is átadhassuk. Add áldásodat a fiatal házaspárokra, hogy megkapják a sírig tartó hűség ajándékát, az ártatlan gyermekeket pedig fogadják el kezedből minden körülmények között. Hallgass meg Urunk!


4. Urunk Jézus!
A Te rendelésedből történik, hogy itt a földön a család a továbbhordozója az életnek. A házastársak ajándékozzák az új életet, ők nevelik fel a gyermekeket, a maguk örömére és boldogságára, népünk és egyházunk javára. Ők mutatják meg gyermekeiknek először a Hozzád vezető utat. Kérünk, Szent József közbenjárásával segítsd az édesapákat, hogy a családnak e szent hivatását mindig szem előtt tartsák és erős támaszai legyenek családjaiknak! Hallgass meg Urunk!


5. Szentlélek Úristen!
Sok szállal kötődünk e tiszteletedre szentelt templomhoz! Hálásan köszönjük a hívek közösségét, fiatalokat, felnőtteket és időseket egyaránt, hisz itt mindenkinek helye és feladata van! Adj nekünk erős hitet, reményt és szeretetet, hogy nagylelkűen, alázattal és szeretettel szolgáljuk és segítsük lelkipásztorainkat és egymást. Hallgass meg Urunk!

 

6. Mindenható Istenünk!
Amikor elszaladt felettünk az idő, felneveltük gyermekeinket, elfáradtunk a munkában, egyre több betegséggel látogatsz meg minket, váratlanul hatalmas ajándékot kapunk tőled: az unokákat. Ők feledtetik bajainkat, fényt hoznak szürke napjainkba. Kérünk, Szent Anna és Joákim közbenjárására tégy minket is felelős nagyszülőkké! Tudjunk gyermekeik családjai mellé állni, ha szükségük van ránk, diszkréten félreállni, ha nincs, de sohase szűnjünk meg imádságra tanítani unokáinkat és imádkozni értük! Hallgass meg Urunk!

 

Misék rendje

November 1. Mindenszentek

Templom: 8.30;10:30; 16:00; 18:00(altemplomban, majd körmenet imádkozva a temetői nagykereszthez)

November 2. Halottak napja

15.00; 16.00; 17.00, 18.00;

 

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő