Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Cursillo lelkigyakorlat
2017.09.17.

Szeretettel várjuk cursilliós lelkigyakorlatainkra!

 
2017. november 15-18.

Ifjúsági cursillo
2017. december 7-10.

adventi lelkigyakorlat
2018. január 18-21.

női cursillo
2018. február 22-25.

férfi cursillo
2018. március 8-11.

nagyböjti lelkigyakorlat

 

Jelentkezési lap>>

 

......................................................


Szentségekhez járulás templomunkban 2017-ben
2017.03.09.

Facebook
2016.08.24.

Ultreya
2016.08.27.

 

Győri Ultreya: 2017. augusztus 26. 10.00

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!

 

Bővebben>>

 

 


Egyházközségi hozzájárulás
2014.03.07.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>Aktualitások

Aktualitások

Szentmise Balázs Tamással

2017.06.01.

Szentmisét mondott és szentségimádást vezetett Balázs Tamás atya az elhunyt templomépítőkért, a templomunkban nyugvó hozzátartozókért, valamint azokért a megholt hívekért, akiket templomunkból kísértünk utolsó útjukra.

 

Képek>>

 

Könyörgések>>

 1. Urunk Jézus! Azt mondtad tanítványaidnak: „én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.” Jól ismerték ígéretedet templomunk egykori építői és jótevői. Ők a Te utadat járták földi életükben, de gondoltak az utánuk következő nemzedékekre is. Hajlékot építettek Neked, hogy gyermekeik, unokáik, minden jóravaló ember megismerjen Téged. Kérünk, önzetlen munkájuk jutalmaként vezesd őket Mennyei Atyánk színe elé! Hallgass meg Urunk!


2. Istenünk! A te Szent Fiad hirdette: „én vagyok a Feltámadás és az Élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is élni fog.” Kérünk, add meg a mennyei boldogságot és a feltámadás örömét azoknak az önzetlen lelkiatyáknak, akik templomunk építéséből sokféle formában kivették részüket! Hallgass meg Urunk!


3. Urunk Jézus! Senki sem adhat nagyobb kincset gyermekeinek, unokáinak, mint a hit ajándékát, az ima erejét, a Te szereteted fényét és melegét. Hálás szívvel köszönjük, hogy szüleinken, családjainkon keresztül megajándékoztál bennünket mindezekkel. Te voltál életük középpontja, Te voltál mindennapi kenyerük az Oltáriszentségben. Kérünk, tiszta, szép életük jutalmaként vedd fel őket örök országodba! Hallgass meg Urunk!


4. Urunk Jézus! Szent Pál tanította nekünk, hogy „ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre”. Bízva bízunk abban, hogy altemplomunkban nyugvó szeretteink megkapták a Te színed látásának jutalmát, bennünk pedig erősítsd a hitet, reményt, szeretetet, hogy országodban egykor újra találkozunk! Hallgass meg Urunk!


5. Urunk Jézus! Te színeváltozásodkor megmutattad apostolaidnak eljövendő dicsőségedet, hogy a halálban ne az elmúlást lássuk, hanem az örök élet kezdetét. Kérjük, mindenkivel, akit templomunkból kísértünk utolsó útjára, egykor mi is elmondhassuk országodban: Uram, jó nekünk itt lennünk! Hallgass meg Urunk!


6. Örök Élet Adója! Szent Pál így fejezte be földi életét: „a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. Készen vár az igazság győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos Bíró, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét.” Kérünk Istenünk, elhunyt szeretteink, jótevőink példája legyen számunkra tanúságtétel a küzdelmek elfogadásáról, a hit megtartásáról, s hogy életünk értelme a Te szeretetedben van. Tudjunk igaz hittel és szívvel élni, hogy ránk is igazak legyenek Szent Pál szavai. Hallgass meg Urunk!

Misék rendje

November 1. Mindenszentek

Templom: 8.30;10:30; 16:00; 18:00(altemplomban, majd körmenet imádkozva a temetői nagykereszthez)

November 2. Halottak napja

15.00; 16.00; 17.00, 18.00;

 

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő