Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Egyházközségi hozzájárulás
2014.03.07.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>


25 éves jubileum riport
2012.10.10.

A Revita televízió CREDO című vallási műsorában egy riport készült Ferenc atyával, amelyet az alábbiakban tekinthetünk meg.

 

Riport>>


Hitoktatás
2012.09.15.

Kialakultak a plébániai és a lakótelepi iskolák hitoktatási időpontjai. Kérjük a kedves híveket, hogy budítsák ismerőseiket, hogy ő maguk, illetve gyermekeik minél többen jelentkezzenek a felkínált időpontokra.

Részletek>>


Jubileumi video
2012.05.31.

Imaórák
2010.09.19.

Kedd: 17.45-től a Szentlélek litániája
Csütörtök: a szentmise végén Szentségimádás
Péntek:17.45-től Irgalmasság rózsafüzér a betegekért
 

Minden elsőpénteken a szentmise végén Jézus Szívének litániája
Minden elsőszombaton nyári időszámítás szerint az esti szentmisét követően,
téli időszámítás szerint a szentmise előtt, 17.30-tól,
rózsafüzér a fatimai Szűzanya szándékára

 

Májusban a hétköznapi szentmisék végén a Lorettói litániát,
Októberben pedig minden hétköznap este 17.30-kor rózsafüzért
imádkozunk.
 Kedves Testvér!

 

A győri Szentlélek Plébániáról jelentkezünk. Meglehet, hogy tudja: a mi templomunk és egyházközségünk Győr város legfiatalabb katolikus közössége. 1987 június 6.-án nyert felszentelést a két év megfeszített munkájával (külföldi és itthoni adományozók, valamint rengeteg önkéntes segítséggel) felépített templomunk. Azóta egyházközségünk próbál a hívek testi-lelki szolgálatára lenni. Templomunk védelmezője a Szentlélek Úristen segítségével dinamikus egyházközségi élet indult el itt a város szélén a temető szomszédságában.

Az első években, különösen a rendszerváltozás körül a lakótelepi, de a város minden részéről, sőt vonzás köréből nagyon sok hittanost kicsit-nagyot készíthettünk fel a szentségek vételére. Ezt szívesen felkínáljuk most is az óvodás kortól, egészen a felnőttekig mindenkit örömmel segítünk Jézus tanításának megismerésében és az evangéliumi örömhír megosztásával.

Egyházközségünk 1990-ben létrehozta az Apor Vilmos Iskola Alapítványt, melynek célja alap és középfokú iskola építése és működtetése volt. 1993-tól az iskola fogadja a lakótelep és a város vonzáskörzetének diákjait. Mára, a Győri Egyházmegye fenntartásában, az Apor alapítvány támogatásával,  az 1200 fiatalt foglalkoztató intézményben óvoda, általános iskola, hat-  és négyévfolyamos gimnázium, és a vidéki tanulókat, illetve a főiskolai leány hallgatókat fogadó kollégium működik. A képzőművészet iránt érdeklődők iskolánk Alapfokú Művészetoktatási képzésében vehetnek részt, amely az általános iskolás korosztálytól egészen a gimnazistákig az igényességre törekedve végzi nevelő-oktató munkáját. Emellett számos sport és szaktantárgyi szakkörrel adunk lehetőséget fiataljaink tehetségének kibontakoztatásához. 

Iskolánk fenntartásához hozzá  az adó 1%-ának felajánlásával, technikai száma : 19112958-1-08, valamint az Apor alapítvány számlájára történő befizetéssel.

 

1995-ben egyházközségünk újabb alapítványt a "SZENTLÉLEK" Templom és Otthonfenntartó Alapítványt létesítette, az altemplom bővítésére és a Szent Anna Otthon építésére. 1997 év végétől veszik birtokukba az otthont az életben megfáradt testvéreink és közös imával egymást segítve a szükséges gondozásba részesülve töltik ott emberi körülmények között életük estéjét. Jelenleg több mint 300-an laknak az otthonban.  Az itt lakók az egyházközségünk imádságos támaszai. Otthonunk kibővült a győrújbaráti házzal, ahol szintén 36 emelt szintű és 41 átmeneti gondozást nyújtó ellátást adunk.


A "SZENTLÉLEK" Templom és Otthonfenntartó Alapítvány technikai száma: 18529681-2-08. Ezen a számon lehet az 1%-ot felajánlani az alapítvány javára. Mind az Apor, mind a "SZENTLÉLEK" alapítvány kiemelten közhasznú szervezet.


Szintén az Apor Alapítvány gondozásában felépült a győrújbaráti Apor lelkigyakorlatos- és üdülőház, ahová várjuk a lelkigyakorlatozókat, turistákat, zarándokokat, szállást igénylő csoportokat.

Jelentkezési cím: 9024 Győr Szentlélek tér 1. Szentlélek Rk. Plébánia. A helyszín: 9081 Győrújbarát Dobó utca 3. Apor-üdülőház.

 

Templomunkba és lelkigyakorlatos házunkba szeretettel várunk minden Istent kereső lelket, hogy "a Lélek erejében" új lendületet vegyen egyházközségünk élete. Így dolgozunk és imádkozunk önmagunk és ember testvéreink lelki megújulásán.
 

Szeretettel köszönt mindenkit: Ferenc atya

 


Aktualitások

2016.05.16.
"Piros pünkösd napján mindenek újulnak, kertek s a mezők virágba borulnak... Piros pünkösd napján szólnak a harangok Templomunkban harsognak az imádkozó hangok! 110 Labdarózsa Lélek nagykorúvá ére...
2016.05.16.
 "Teremtő Lélek, jöjj közénk, híveid szívét látogasd, töltsd malaszttal a lelkeket, kiket hatalmad alkotott!" ...hangzott fel ismét a himnusz, amelyet az Apor iskola és a Szentlélek templom bérmálkozóival együtt énekeltünk...
2016.04.03.
Szent Fausztina magánkinyilatkoztatásaiban, látomásaiban párbeszédet folytatott Jézussal, melyben – a nővér naplója alapján – Jézus kérte, hogy húsvét utáni első vasárnapja legyen az isteni irgalmasság napja...
2016.04.02.
Ferenc atya vezetésével Boldog Apor Vilmos vértanú püspök halálának évfordulóján egyházközségünk délelőtti zarándoklaton vett részt. A Karmelita templomból indultunk, majd a Bazilikába és a Püspökvárba vezetett imádságos  utunk...


Misék rendje

 

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő